Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Dutch’

GERMANISMEN

Gy hebt my, lieve Buren!
Uw toonstuk niet te sturen;
Ik zing niet gaarne op Duitsch;
Houdt, daar gy my door ‘t oor boort
Met uw afgrijslijk voorwoord,
Uw liedertafels thuis.
Verlost my van de daadzaak,
Waarover ik my kwaadmaak,
Gewis niet zonder grond!
En wijs, om my te grieven,
Niet heen naar de omloopsbrieven,
Die gy my onlangs zondt.
Och, dat de Nederlanden
Toch sporeloos verbanden
Wat voortgaat uit uw huis,
In plaats van door te voeren
Wat burgeren en boeren
Tot schande strekt of kruis.
Ons Neerduitsch was welluidend,
Zoo lang gy ‘t niet beduidend
Met valsche klanken schond;
Ons Neerduitsch was verstandig.
Zoo lang men ‘t niet onhandig
Verplooide naar uw mond;
Ons Neerduitsch zal slechts leven,
Zoo lang wy ‘t niet vergeven
Met vruchten van uw grond.

Nicolaas Beets: Germanismen, in: Korenbloemen. Nieuwe Gedichten, Haarlem 1853, p. 195-196.

Read Full Post »